Karyologická databáza
rodu Cardamine (Brassicaceae)

slovensky     english


Hieracium nigritum, Nízke Tatry, Kumštové sedlo.
Foto: P. Mráz, publikované v Preslii 76: 129, 2004
(s láskavým povolením redakcie). Tragopogon orientalis, Podunajská nížina, Šúr.
Kresba: S. Garajová, in dipl. práca (msc.) 1959, tab. 9, obr. 3.)

Autori databázy

Karol Marhold
Jaromír Kučera

Autori softvéru

Ivan Valko
Andrej Bachorec
Viera Mrázová

Posledná aktualizácia (TESTOVACIA VERZIA): 17.08.2005
Počet návštev: 1586